Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын окутуучусу, ага окутуучусу, доценти, бөлүм башчысы, профессору, кафедра башчысы, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин биринчи проректору болуп иштеген. Бир катар жылдардан бери (2003-ж. бери карай) Кыргызстандын тарыхы (07.00.02), Этнография, этнология жана антропология (07.00.07) адистиктери боюнча илимдин кандидаттык (докторлук) иштерин коргоо бюоюнча Адистештирилген Кенешинин мүчөсү.
 
2004-жылдан Бишкек шаарындагы Эл аралык Кыргызстан-Түркия "Манас" университетинин профессору болуп иштеди. 2015-ж. тартып Түркиянын Кастамону университетинин профессору болуп эмгектенип келет
 
==Үй-бүлөлүк акыбалы ==
 
[[File:Oljobay Karatayev 09.8.2009 Naryn.JPG|thumb|Олжобай Каратаев, тарых илимдеринин доктору, профессор. 09.8.2009.]]
Кыргызстандын Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин Байкоочу кеңешинин мүчөсү, жетекчиси.
 
2012-жылдын 11-февралында "[[Кыргыз Тарых Коому]]" эл аралык коомдук бирикмесинин Башкармалыгынын мүчөсү болуп шайланган. <br>
 
Кыргызстандын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы боюнча (7 томдук эмгек) жыйнактын редакциялык Кеңешинин мүчөсү<br>
 
==Илимий чыгармачылыгы==
[[File:Oljobay Karatayev 28.1.12.jpg|thumb|left|Тарыхчы, профессор Олжобай Каратаев. 28.1.2012.]]
 
[[Кыргыз|Кыргыздардын]] жана түрк элдеринин этнологиясы, этнографиясы, кыргыз жана түрк калктарынын эн тамгалары, кыргыздардын этномаданий байланыштары тууралуу илимий иликтөөлөрдү жүргүзүп келет.
 
Бир катар илимий монографиялардын жана 100дөн ашуун илимий жана илимий-жамаагаттык макалалардын автору.
== Эмгектеринин кыскача тизмеси: ==
 
===Монографиялары. Китептери.===
 
* Каратаев, Олжобай Кубатбекович. Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары / Жооптуу редакторлор [[Чоротегин, Тынчтыкбек Кадырмамбетович|Тынчтыкбек Чоротегин]], [[Казыбаев Памирбек|Памирбек Казыбаев]]. - Бишкек, 2013. - 290 б., сүрөттөр. - ISBN 978-9967-27-070-1. - (Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин басылмалары. № 174. Окуу китептер тизмеси. № 47.)
* Каратаев О.К. ж.б. Кытай императорлорунун Кыргыз кагандарына жазган каттары. - Бишкек, "Учкун", 2003.
 
=== '''Илимий-методикалык эмгектер.''' ===
* Каратаев О.К., Медеров Т.Ж. Учебное пособие по истории стран Азии и Африки в новейшее время. - Бишкек, «Нуска», 2003. – 125 с.
* Каратаев О.К., Медеров Т.Ж. Азия жана Африка элдеринин соңку жаңы тарыхы боюнча жардамчы окуу куралы.  - Бишкек, «Нуска», 2003. – 126 б.
[[Бутанаев, Виктор Яковлевич (Астайбек)|Бутанаев В.Я.]],Бутанаева И.И. [http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/item/250-%D1%8D%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85 Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых / Кыргызчага которгон профессор, тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев. – Бишкек: "Сорос-Кыргызстан" Кору, 2002. - "Котормочулук" долбоору.]
 
===Жарыкка чыккан негизги илимий макалаларынын тизмеси===
===Макалалары.===
 
* Каратаев О.К., [[Бутанаев, Виктор Яковлевич (Астайбек)|Бутанаев В.Я.]] Хакасско-кыргызские лексические параллели//Вестник КГНУ. Филологические науки. Ч.2 - Бишкек, 1999. – с.116-170
Anonymous user