"Түгөлбай Сыдыкбеков" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
Ленин, эки Эмгек Кызыл Туу, «Элдердин достугу» ордендери, СССРдин көп медалдары, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамоталары менен сыйланган.
 
Эгемен Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Эл Баатыры" наамын туңгуч ирет алган. <br>
 
'''Адамга кайрылуу-''' Ырлар, поэмалар, ачык сөз. – Ф.: Кыргызстан, 1969. – 203 б.
==Чыгармалары==
 
''Кыргыз тилинде''
 
'''Күрөш-''' 1-жыйнак. – Ф.: Кыргызмамбас, 1933. – 46 б.
 
'''Баатырлар-''' Поэма жана ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1936. – 60 б.
 
'''Кең-Суу-''' Роман, – Ф.: Кыргызмамбас, 1937. – 166 б.
 
'''Кең-Суу-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1938. – 276 б.
 
'''Акын – булбул-''' Ырлар жыйнагы. – Ф. – Казань: Кыргызмамбас,1938. – 84 б.
 
'''Ала-Тоодон жетөө-''' Очерк. – Ф.: Кыргызмамбас, 1939. – 71 б.
 
'''Түн жарчысынан кабар-''' Поэма. – Ф.: Кыргызмамбас, 1939. – 50 б.
 
'''Ач көз ата-''' Ыр менен жазылган аңгеме. – Ф.: Кыргызмамбас, 1940. – 28 б.
 
'''Кең-Суу-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1941. – 220 б.
 
'''Согуш күндөрүндө-''' Аңгемелер. – Ф.: Кыргызмамбас, 1943. – 140 б.
 
'''Темир-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1946. – 223 б.
 
'''Биздин замандын кишилери-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1948. – 456 б.
 
'''Абысындар-''' Аңгемелер, очерктер. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949. – 176 б.
 
'''Биздин замандын кишилери-'''Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1952. – 419б.
 
'''Тоо балдары-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1953. – 380 б.
 
'''Too арасында-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1955. – 380 б.
 
'''Too арасында-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 531 б.
'''Күн кызы Нурайымга күйөөлөгөн жер уулу Жанболот жөнүндө баян-''' – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1959. – 31 б.
 
'''Достук-''' Аңгемелер. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. – 114 б.
 
'''Көкөй кести-''' Ырлар жана поэмалар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1961. – 252 б.
 
'''Батийна-''' Роман. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1962. – 440 б.
 
'''Темир-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1962. – 296 б.
 
'''Көкөй кести-''' Ырлар жана поэмалар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1963. – 252 б.
 
'''Зайыптар-''' Үчилтик: 1 – 2-китеп. – Ф.: Кыргызстан, 1966. – 784 б.
 
'''Чыгарманын төрт томдук жыйнагы-''' – Ф.: Кыргызстан, 1969. 1-т.: Ыр-лар, поэмалар, ачык сөз, котормолор. – 388 б.
 
'''2-т.-''' Аңгемелер, пьесалар. – 361 б.
 
'''Адамга кайрылуу-''' Ырлар, поэмалар, ачык сөз. – Ф.: Кыргызстан, 1969. – 203 б.
 
'''Күн жана анын балдары-''' Поэма-жомок. – Ф.: Мектеп, 1969. – 95 б.
Anonymous user