"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

→‎кооз: Туюк муун
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
(→‎кооз: Туюк муун)
Сөздүн аягы үнсүздөр менен бүткөн муун жабык муун деп аталат. Мисалы, үн-дүү-лөр, үн-сүз-дөр, ал-ма-нын, эм-гек.
 
==кооз Туюк муун  ==
 
Сөз үнсүздөр менен башталып, үнсүздөр менен аяктайт. Мисалы, мек-теп, ки-теп, бал-дар, деп-тер, сыз-гыч, бак, те-рек, саз, ко-муз, ме-кен, ба-кыт, кос-мос.
Anonymous user