"Мерверруди, Фахр ад-Дин Мубарак-шах" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
no summary specified
м (fixing dead links)
м (no summary specified)
 
МЕРВЕРРУДИ Фахр ад-Дин Мубарак-шах – 12-кылымдын акыры – 13-кылымдын башындагы [[фарсы]] тилинде жазган мусулман тарыхчысы жана акыны.<br> [[Ооганстанды]] жана [[Түндүк Индиянын]] айрым аймактарын бийлеген [[Гурийлер]] султандыгында жашап, эмгектенген.<br> М. санжыра жазган (1206); анын кириш бөлүмүн «Тарых» деген шарттуу ат менен англиялык изилдөөчү Э. Денисон Росс 1927-ж. жарыялаган.<br> Бул эмгекте түрк элдери тууралуу маалыматтар бар.<br> [[Түрк]] элдеринин согдуча ж-а тогузча жазмасы да болгондугу жөнүндө эскерилет.<br> Түрк элдеринин
жана урууларынын арасында кыргыз, чигил, тухси, йагма сыяктуу [[ТеңиртоодогуТеңир-Тоодогу]] элдер да атайын тизмеленип берилген.<br>