Difference between revisions of "Сын атооч"

кызылтым
(кызылтым)
Tags: Мобилдик оңдоо Mobile web edit
'''Сын атооч''' - заттын өңүн, [[Түс –|түсүн]], сынын, [[Сапат|сапатын]], [[Даам|даамын]], формасын жана башка көрсөтүп, кандай? кайсы? деген суроолорго жооп берген сөздөр сын атооч деп аталат. М и с а л ы: кызыл, сары, жашыл, таттуу, ачуу, тоголок, жумшак жана башка.
Сын атооч сүйлөм ичинде көбүнчө баяндоочтук, аныктоочтук, бышыктоочтук милдетти аткарат: Мисалы: Акылдуунун сөзү кыска (кыска — баяндооч). Жакшы адамдын белгиси эл камы үчүн жүгүрөт, жаман адам белгиси өз камы үчүн күйүнөт (жакшы, жаман - аныктооч). Бали, азаматтар, жакшы иштедиңер (жакшы -бышыктооч).
 
==Сапаттык жана катыштык сын==
 
Anonymous user