"Мифология" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

түзөтүү корутундусу жок
No edit summary
No edit summary
- '''уламыш таануу''' - илгерки жаамаат коомундагы адамдардын дүйнө жөнүндө оозеки баян (миф) түрүндөгү фантастикалык түшүнүктөрүн изилдеген илимий тармак.
Anonymous user