Difference between revisions of "Ц"

no edit summary
(New page: '''Ц''' - кыргыз кирил алиппесиндеги тамга, "т" жана "с" тыбыштарын жанаша билдирүү үчүн колдонулат. ...)
 
'''Ц''' - [[кыргыз]] [[кирил]] [[алиппе]]синдеги тамга, "т" жана "с" тыбыштарын жанаша билдирүү үчүн колдонулат. Көбүн эсе чет тилдерден (негизинен [[орус]] жана ал аркылуу башка тилдерден) кирген сөздөрдө кездешет. Кыргыздын төл сөздөрүндө кездешпейт.
 
 
[[Цзян-гун]]
Anonymous user