"Абдулхай Алдашев" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

(Илимпоз)
70-жылдардын башында [[Юнусалиев, Болот|Б. М. Юнусалиевдин]] жетекчилиги астында түзүлгөн [["Манас" эпосу|«Манас» эпосунун]] канондук текстин орус тилине сапма-сап которуу үчүн котормочулардын конкурсун өткөрүүгө ([[Юдахин, Константин Кузмич|К. К. Юдахин]]) менен бирге жетекчилик кылган. Редакциялык кеңеш тандап алган 120 000 сап котормонун 115 000 сабын (5000 сапты К. К. Юдахин менен бирге) Абдулкай Алдашевич илимий талапка ылайык иретке салып терминдерди орусча так берүүгө жетишкен. <br />
 
Абдулкай Алдашевич катышкан жана редакциялаган сапма-сап котормонун негизинде «Манас» эпосунун илимий басылышы [["СССР элдеринин эпостору"]] деген серияда Москвадан ишке ашырылып жататашырылган. Орус тилине көркөм которулуп жатканкоторулган "Манас" үчилтигинин [["Семетей" эпосу|"Семетей"]] жана [["Сейтек" эпосу|"Сейтек"]] бөлүмдөрүнүн сапма-сап котормосунун 30 000 сабы да Абдулкай Алдашевичке таандык.
 
=== Башка котормолору ===
В.Катаевдин “Мен эмгекчи элдин уулумун” повестин, М.Горькийдин “Балалык” повестин, чыгармалар жыйнагынын 6-томун, Н.Рыбактын “Преяслов радасы” романын, Г.Флобердин “Айым Бовари” романын кыргыз тилине которгон.
 
==Эмгектери==
13 411

edits