Difference between revisions of "Ала-Арча капчыгайы"

м
no edit summary
м
'''Ала-Арча капчыгайы''' — [[Кыргыз Ала-Тоосу|Кыргыз Ала ТоосуТоосунун]]нун түндүк капталында, [[Бишкек шаары|Бишкек шаарышаарынын]]нын түштүк тарабында (35 км). Ала-Арча кыштагынын түбөлүк кар зонасынан (3800 м бийиктиктен) башталып, [[Байтик баатыр|Байтик]] өрөөнүнө (1600 м) чыгат. Уз. 30 км, туурасы 7 км. Капчыгай негизинен палеозойдун башында пайда болгон сланец, кумдук, конгломе¬рат, гранит жана гранит-диорит тоо тек¬теринен түзүлгөн. Рельефи жана генезис- тик тиби боюнча капчыгай экиге бөлүнөт. Жогорку 14 кмге чейинки аралыгы кууш, тик капталдуу (40—45°), тереӊ (800 мге че¬йин), нугу тепши формасында. Ал антропоген мезгилиндеги мөӊгүлөрдүн эрозиялык аракеттеринин натыйжасында пайда болуп, альп, субальп шалбаалары менен капталган. Төмөнкү бөлүгүнүн таманы (таль¬веги) жайык келип (300—500 м), тик капталдуу (30—40°), тереӊдиги 300— 400 м. Бул жерде карагай, арча, бадал¬дуу шалбаа өсөт. Капчыгай аркылуу Ала- Арча суусу агат. Капчыгайда альпинисттик лагерь (2000 м бийиктикте) жайгаш¬кан. Бишкек шаарынан альплагерге чейин асфальт жол курулган. Капчыгай Бишкек шаарынын эмгекчилеринин эс алуу жайларынын бири. Мында 1976-ж. аймактын табиятын сактоо максатында Ала-Арча табият паркы уюшулган.
Ала-Арча капчыгайы
 
[[Кыргыз Ала-Тоосу|Кыргыз Ала Тоосу]]нун түндүк капталында, [[Бишкек шаары|Бишкек шаары]]нын түштүк тарабында (35 км). Ала-Арча кыштагынын түбөлүк кар зонасынан (3800 м бийиктиктен) башталып, [[Байтик баатыр|Байтик]] өрөөнүнө (1600 м) чыгат. Уз. 30 км, туурасы 7 км. Капчыгай негизинен палеозойдун башында пайда болгон сланец, кумдук, конгломе¬рат, гранит жана гранит-диорит тоо тек¬теринен түзүлгөн. Рельефи жана генезис- тик тиби боюнча капчыгай экиге бөлүнөт. Жогорку 14 кмге чейинки аралыгы кууш, тик капталдуу (40—45°), тереӊ (800 мге че¬йин), нугу тепши формасында. Ал антропоген мезгилиндеги мөӊгүлөрдүн эрозиялык аракеттеринин натыйжасында пайда болуп, альп, субальп шалбаалары менен капталган. Төмөнкү бөлүгүнүн таманы (таль¬веги) жайык келип (300—500 м), тик капталдуу (30—40°), тереӊдиги 300— 400 м. Бул жерде карагай, арча, бадал¬дуу шалбаа өсөт. Капчыгай аркылуу Ала- Арча суусу агат. Капчыгайда альпинисттик лагерь (2000 м бийиктикте) жайгаш¬кан. Бишкек шаарынан альплагерге чейин асфальт жол курулган. Капчыгай Бишкек шаарынын эмгекчилеринин эс алуу жайларынын бири. Мында 1976-ж. аймактын табиятын сактоо максатында Ала-Арча табият паркы уюшулган.
{{no iwiki}}
[[Категория:Кыргызстандын географиясы‎]]
[[Category: Кыргызстан]]
[[Category: Азия]]
[[Category: География]]
25,680

edits