Difference between revisions of "Сын атооч"

басандатма сын атооч
(кызылтым)
Tags: Мобилдик оңдоо Mobile web edit
(басандатма сын атооч)
Tags: Мобилдик оңдоо Mobile web edit
* б) сын атоочтун толук кайталанып же кыскарып айтылышы аркылуу жасалат: кыпкызыл, упузун, капкара, сапсары, бийик- бийик тоолор, кооз-кооз үйлөр, сонун-сонункөчөлөр ж.б.
* в) затташкан сын атоочтор күчтөмө даражаны уюштурат: мыктынын мыктысы, сулуунун сулуу су жана башка.
 
==Басаңдатма даража==
Заттагы белгинин нормалдуу белгиге жете бербегендигин же анын басандатылып айтылышын билдирет, төмөнкү мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат:
Anonymous user