"Канадалык арктика архипелагы" түзөтүүлөрүнүн айырмасы