"Айтматов, Чыңгыз Төрөкулович" түзөтүүлөрүнүн айырмасы