Difference between revisions of "Манас эпосу"

no edit summary
[[Файл:Манас баатыр.jpg|right|300 px|thumb|Манас баатыр. [[Герцен, Теодор Теодорович|Т.Герцендин]] "Манас" эпосуна тартқантарткан иллюстрацияларынан‎]]
 
'''Манас''' – кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу.
Бул көлөм [[манасчы]] [[Каралаев, Саякбай|Саякбай Каралаевдин]] айтымындагы үчилтиктен куралып саналат:
 
"Манас" - 84 830 сап; [["Семетей" эпосу|"Семетей"]] - 397 775 сап; [["Сейтек" эпосу|"Сейтек"]] - 17 948.<ref>{{URL|http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/html/manas/manas_skfull/section33.html#title35| С. ҚаралевКаралев. "Манас" эпосу, 2010 ж.}}</ref>
 
"Манас" эпосунун өзүн гана алганда, эң чоң көлөмдөр бул манасчыларга таандык:
# [[Жусуп Мамай]]дан - 53 280 сап.<ref>Ошондо эле</ref>
 
'''"Манас" эпосу''' - кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Эпостун баш каарманы - Манас баатыр - "тарыхый киши болгонбу, болсо ал качан жашап өткөн, кандай иштерди кылган" - сыяктуу суроолорго азырынча бир жактуу, так жооптор бериле элек.
 
Мындай суроолорго толук жооп берүү үчүн эпостогу тарыхый оқуялардыокуяларды, мифологиялык түшүнүктөрдү, эпостун тилин, диний ишенимдери, эпостун айтымдарынын арасындагы айырмачылыктарды, каармандардын сүрөттөлүшүн, сюжетин изилдеп аларды тарыхый окуялар, каармандар, булактар менен байланышытырып изилдеп чыгуу керек жана келечекте көптөгөн изилдөөлөрдү талап кылат.
 
==Манастын жаралуу доору==
4 506

edits