Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

*Каратаев О.К. Кыргыздардагы "Уча" салты жана анын келип чыгышы // Вестник Ошского государственного университета. Специальный выпуск. № 2. "Чыгыш таануу жана африканистиканын актуалдуу маселелери". I Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары.- Ош., 2018.230-235 беттер. ISSN 1694-7452.
*Каратаев О.К., Айтиева Г.А. Д.Г.Мессершмидтин Ортолук Енисейге жасаган илимий сапары жана анын мааниси //Вестник Ошского государственного университета. Специальный выпуск. № 2. "Чыгыш таануу жана африканистиканын актуалдуу маселелери". I Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары.- Ош., 2018. 235-242 беттер. ISSN 1694-7452.
*Каратаев О.К.,Жаныбекова К.Р. "Манас" үчилтигинин Түркияда изилдениши//Tanri Daglarının Anadoludaki ilk pröfessor kızı. Bengü. Ankara, 2018. -S.209-217. ISBN: 978-605-9148-82-5.
 
==Котормосу:==
 
* [[Бутанаев, Виктор Яковлевич (Астайбек)|Бутанаев В.Я.]] [http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/item/250-%D1%8D%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85 Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых / Кыргызчага которгон профессор, тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев. – Бишкек: "Сорос-Кыргызстан" Кору, 2002. - "Котормочулук" долбоору.] <br>
 
== Интернеттеги шилтемелер: ==
Anonymous user