Difference between revisions of "Психология"

no edit summary
м
Психологияга иш-аракет түшүнүгүнүн кириши менен адам психикасынын өнүгүшүндөгү биологиялык жана социалдык фактордун өз ара катышы жөнүндөгү маселе калетсиз чечилди.
 
Психология илиминин өнүгүшүнө батыш өлкөлөрүнүн жана орус илимпоздорунун салымы чоң. XIX–XX кылымдарда Россияда психология илими болуп көрбөгөндөй өнүгүүгө жетишсе ([[Выготский, Лев СеменовичСемёнович|Л. С. Выготский]], [[Рубинштейн, С. Л. |С. Л. Рубинштейн]], [[ Леонтьев, А.Алексей ННиколаевич|А. Н. Леонтьев]], [[Ананьев, Б Г|Б. Г. Ананьев]] жана башкалар), ал эми австриялык врач [[Фрейд Зигмунд|З. Фрейд]] психоанализ теориясын негиздеген, Америкада бихевиоризм, Батыш Европада Гештальт-Психология агымдары пайда болгон.
 
* [[Кыргыздарда психология түшүнүгүнүн жаралышы]]
* [http://vocabulary.ru/ Psychological encyclopedia of Russia]
 
[[Категория: ПедагогикаПсихология]]
[[Категория:Билим берүү]]
[[Категория:Илим]]
[[Категория:Психология| ]]
3 964

edits