"Бекмуратова Салима Саидовна" түзөтүүлөрүнүн айырмасы