"Боголюбов Николай Семенович" түзөтүүлөрүнүн айырмасы