Difference between revisions of "Трамвай"

no edit summary
[[Image:Konstal 105N2k2000 (2).jpg|thumb|right|Трамвай Konstal 105N2k/2000]]
|thumb|right|Трамвай Konstal 105N2k/2000]]
 
Трамвáй (анг. tram- вагон, жана way – жол) - көчөдөгү [[рельс]]түү коомдук транспорт дайыма электричество менен кыймылдаткан, көбүнчө шаарларда пассажирлерди атайын маршруттарга алып бару пайдаланууда.