"Валенсия (футболдук клуб)" түзөтүүлөрүнүн айырмасы