Difference between revisions of "Борбордук нерв системасы"

 
'''Борбордук нерв системасы''', адамдын жана татаал түзүлүштүү жаныбарлардын мээ системасынын негизги бөлүгүн түзөт, четки нерв системасынан өзүнүн топтошуп жана кыртыш сымал болуп жайгашкан [[Нерв системасы|нерв]] клеткалары менен айырмаланат. Борбордук нерв системасына мээ жана [[Жүлүн|жүлүн]] кирет. Анын түзүлүшү эң татаал. Борбордук нерв системасынын түзүлүшүн жана негизги [[Мыйзам|закондорун]] ачууда 19—20-кылымдардагы улуу орус окумуштуулары И. М. Сеченов, В. А. Бец, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, Н. С. Введенский жана А. А. Ухтомский жана башка эмгектери өтө зор.
 
== Борбордук нерв системасысистемасынын негизиненнегизги милдети ==
1. Организмдеги бардык органдарды жана системаларды бири-бири менен бириктирип байланыштырып турат, башкача айтканда денедеги бардык түзүлүштөрдү бүтүндөй бир [[Организм|организмге]] баш ийдирет;
Anonymous user