Difference between revisions of "Манас эпосу"

Дефиздердин ордуна тирелер коюлду
(Дефиздердин ордуна тирелер коюлду)
Tags: Мобилдик оңдоо Mobile web edit
[[Файл:Манас баатыр.jpg|right|300 px|thumb|Манас баатыр. [[Герцен, Теодор Теодорович|Т.Герцендин]] "Манас" эпосуна тарткан иллюстрацияларынан‎]]
 
'''Манас''' кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу.
 
"Манас" эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет - '''500 553''' ыр сабынан турат.
 
Бул көлөм [[манасчы]] [[Каралаев, Саякбай|Саякбай Каралаевдин]] айтымындагы үчилтиктен куралып саналат:
 
"Манас" - 84 830 сап; [["Семетей" эпосу|"Семетей"]] - 397 775 сап; [["Сейтек" эпосу|"Сейтек"]] - 17 948.<ref>{{URL|http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/html/manas/manas_skfull/section33.html#title35| С. Каралев. "Манас" эпосу, 2010 ж.}}</ref>
 
"Манас" эпосунун өзүн гана алганда, эң чоң көлөмдөр бул манасчыларга таандык:
# [[Сагымбай Орозбак уулу (Орозбаков)|С. Орозбак уулу (Орозбаков)]] - 180 378 сап<ref>[http://www.azattyk.org/archive/ky-news/20051118/828/828.html?id=1245864 Абдылдажан Акматалиев "Азаттык" радиосуна]</ref>;
# [[Каралаев, Саякбай|С. Каралаевден]] - 84 830 сап <ref>{{URL|http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/html/manas/manas_skfull/section33.html#title35| С. Каралев. "Манас" эпосу, 2010 ж.}}</ref> ;
# [[Мамбет Чокмор уулу|М. Чокморов]] - 103 090;<ref>Ж. Мамай. "Манас" эпосу, - Б., 2004</ref>
# [[Жусуп Мамай]]дан - 53 280 сап.<ref>Ошондо эле</ref>
 
'''"Манас" эпосу''' - кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Эпостун баш каарманы - Манас баатыр - "тарыхый киши болгонбу, болсо ал качан жашап өткөн, кандай иштерди кылган" - сыяктуу суроолорго азырынча бир жактуу, так жооптор бериле элек.
 
Мындай суроолорго толук жооп берүү үчүн эпостогу тарыхый окуяларды, мифологиялык түшүнүктөрдү, эпостун тилин, диний ишенимдери, эпостун айтымдарынын арасындагы айырмачылыктарды, каармандардын сүрөттөлүшүн, сюжетин изилдеп аларды тарыхый окуялар, каармандар, булактар менен байланышытырып изилдеп чыгуу керек жана келечекте көптөгөн изилдөөлөрдү талап кылат.
1

edit