"Барсбек каган" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

==Барсбектин өлүмү==
 
711-жылы Чыгыш Түрк каганаты кыргыздарга күтүүсүздөн кол салып, Сунга токоюндагы кызыл кыргында Барсбек курман болгон. Анын сөөгүн кыргыз салты боюнча урмат-сый менен коюуга мүмкүн болгон эмес. Ошентип, кыргыздар Экинчи Чыгыш Түрк каганаты кулаганга (745-жылыж.) чейин азаттыгынан кол жууп, букаралыкта жашап калышкан.<br>
 
==Барсбектин кыргыз тарыхында ээлеген орду==
Anonymous user