"Туз (химия)" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Кыскартылган сөздөр толук жазылды
No edit summary
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
(Кыскартылган сөздөр толук жазылды)
'''Туздар''' — металл атомунан жана к-такислота калдыгынан турган татаал заттар, химиялык бирикмелер чоң классы. Кадимки шартта түрдүү түстөгү кристаллдар. Аларга иондук структура мүнөздүү. Көпчүлүк Т.туздар уюлдуу эриткичтерде, өзгөчө сууда жакшы эрийт. Т.Туз эритмелеринде оң (катион) жана терс заряддуу (анион) иондорго ажырайт. Т.Туз орто, '''негиздик, кычкыл''' ошондой эле '''кош, аралаш, комплекстик''' Т.туз болуп бөлүнүшөт. Т.Туздар кислоталар менен негиздер, кислоталар же туз менен металл өз ара аракеттенишкенде пайда болот. Туз к-тасыкислотасы туздары – хлорид, күкүрт к-сыныкыкислотасыныкы – сульфаттар, азот к-тасыныкыкислотасыныкы – нитраттар деп аталат. Жаратылышта деңиз сууларында, деңиз булуңдарында, акпаган көлдөрдө чогулат. Т.Туз тамак-аш ө.өнөр ж-дажайда, медицинада, кээсикээ бири минералдык жер семирткич катары колдонулат.
 
Мисалы:HCl,KOH ж.б.у.с
Anonymous user