"Мурзабеков, Таавалды Мукайыл уулу" түзөтүүлөрүнүн айырмасы