"Мурзабеков, Таабалды Мукайыл уулу" түзөтүүлөрүнүн айырмасы