"Мурзабеков, Таавалды Мукайыл уулу" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
Таавалды Мурзабеков 1948-жылы 4-июнда [[Кыргызстан|Кыргызстандагы]] азыркы [[Ысык-Көл облусу|Ысык-Көл облусуна]] караштуу [[Жети-Өгүз району|Жети-Өгүз районунун]] Кичи-Жаргылчак кыштагында туулган. 1969-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин (азыркы Жусуп Баласагын атындагы КУУнун) тарых факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. <br>
Ал 1969–1972-жылдары КМУнун (азыркы [[КУУ|КУУнун]]) тарых факультетинде күндүзгү аспирантурада таалим алган. <br>
Ал 1980-жылы Кыргызстандын тарых илими үчүн жаңы багытта тарых илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын жактады. Анын темасы «ЕвропаКыргыз ССРинин Европанын социалисттик өлкөлөрү менен Кыргызстандын экономикалык, илимий, техникалык, маданий жактан кызматташтыгы» депжаатын изилдөөгө арналган<ref>Мурзабеков, Таабалды Михайлович. Киргизская ССР в экономическом, научном и культурном сотрудничестве СССР с социалистическими странами Европы: (Вторая половина 1950-х - 1970 гг.): Автореферат диссертации на соискание уч. ст. канд. ист. наук. - Алма-Ата, аталган1979.</ref>. КМУнун тарых факультетинде аны таптап өстүргөн кишилердин бири – тарых илимдеринин кандидаты, профессор [[Жамгырчинов, Мидил Бегималиевич|Мидил Бегималиевич Жамгырчинов]] жана тарых илимдеринин доктору, профессор [[Хасанов, Анварбек|Анварбек Хасанов]] болгон. <br>
Т.М.Мурзабеков 1972-жылдан өмүрүнүн соңуна чейин КМУнун тарых факультетинде окутуучу, ага окутуучу, доцент, декандын жардамчысы, декан болуп иштеген. <br>
1987-жылы Т.М.Мурзабеков саясий жалаанын айынан КМУнун (азыркы КУУнун) тарых факультетинин деканы кызматынан түшүрүлгөн. <br>
Таавалды Мурзабеков өзүнүн өмүрлүк жубайы Жаңыл Ибрай кызы Мурзабекова менен 1967-жылы баш кошкон (Жаңыл да Кичи-Жаргылчак айылынан, бугунун желдең уругунан болот). <br>
 
Таавалды менен Жаңылдан бир кыз, үч уул бар: тун кызы Жыпар Таавалдиевна Мурзабекова (1973-жылы туулган), уулдары – Аскар (1975-жылы туулган), Элдияр (1977-жылы туулган) жана көкүрөк күчүгү – Мирлан (1982-жылы туулган). <br>
 
Таавалды каза болгондо 18ге гана караган Жыпар кийинчерээк атасынын жолу менен илим тармагына кетти. Ал 2012-жылы март айында “Жер тилкелери жаатындагы келишимдерди укуктук жөндөө” («Правовое регулирование сделок с земельными участками») деген заманбап темада юридика илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. <br>
 
Таавалды каза болгондо 18ге гана караган Жыпар кийинчерээк атасынын жолу менен илим тармагына кетти. Ал 2012-жылы март айында “Жер тилкелери жаатындагы келишимдерди укуктук жөндөө” («Правовое регулирование сделок с земельными участками») деген заманбап темада юридика илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын, ал эми 2019-жылы юридика илимдери боюнча докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. <br>
 
== Окутуучулары. Достору. Үзөңгүлөштөрү ==
845

edits