"Мурзабеков, Таавалды Мукайыл уулу" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
м (Жыпар Мурзабекованын диссертациясы)
Таавалды Мурзабеков 1948-жылы 4-июнда [[Кыргызстан|Кыргызстандагы]] азыркы [[Ысык-Көл облусу|Ысык-Көл облусуна]] караштуу [[Жети-Өгүз району|Жети-Өгүз районунун]] Кичи-Жаргылчак кыштагында туулган. 1969-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин (азыркы Жусуп Баласагын атындагы КУУнун) тарых факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. <br>
Ал 1969–1972-жылдары КМУнун (азыркы [[КУУ|КУУнун]]) тарых факультетинде күндүзгү аспирантурада таалим алган. <br>
Ал 19801979-жылы Кыргызстандын тарых илими үчүн жаңы багытта тарых илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын Алматы шаарында жактады. Анын темасы «Кыргыз ССРинин Европанын социалисттик өлкөлөрү менен экономикалык, илимий, техникалык, маданий жактан кызматташтыгы» жаатын изилдөөгө арналган<ref>Мурзабеков, Таабалды Михайлович. Киргизская ССР в экономическом, научном и культурном сотрудничестве СССР с социалистическими странами Европы: (Вторая половина 1950-х - 1970 гг.): Автореферат диссертации на соискание уч. ст. канд. ист. наук. - Алма-Ата, 1979.</ref>. КМУнун тарых факультетинде аны таптап өстүргөн кишилердин бири – тарых илимдеринин кандидаты, профессор [[Жамгырчинов, Мидил Бегималиевич|Мидил Бегималиевич Жамгырчинов]] жана тарых илимдеринин доктору, профессор [[Хасанов, Анварбек|Анварбек Хасанов]] болгон. <br>
Т.М.Мурзабеков 1972-жылдан өмүрүнүн соңуна чейин КМУнун тарых факультетинде окутуучу, ага окутуучу, доцент, декандын жардамчысы, декан болуп иштеген. <br>
1987-жылы Т.М.Мурзабеков саясий жалаанын айынан КМУнун (азыркы КУУнун) тарых факультетинин деканы кызматынан түшүрүлгөн. <br>
845

edits