"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

(Кыш тыбыш жана тамга табуу)
Белгилер: Көрсөтмөлүү оңдоо Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
 
== Үндүү тыбыштардын бөлүнүшү ==
Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар тилдин, эриндин катышына, жаактын ачылышына жана созулуп атылышына карай төрткө бөлүнөт.
 
 
== Үндүү тыбыштардын тилге (жасалуу ордуна) карай бөлүнүшү ==
Anonymous user