Difference between revisions of "Фонетика"

(Кыш тыбыш жана тамга табуу)
Tags: Мобилдик оңдоо Mobile web edit Визуалдык редактор
 
== Үндүү тыбыштардын бөлүнүшү ==
Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар тилдин, эриндин катышына, жаактын ачылышына жана созулуп атылышына карай төрткө бөлүнөт.
 
 
== Үндүү тыбыштардын тилге (жасалуу ордуна) карай бөлүнүшү ==
Anonymous user