"Мамлекетти башкаруу формасы" түзөтүүлөрүнүн айырмасы