Difference between revisions of ""Оскар" сыйлыгы"

|style="font-size:8pt" | ''Кайсы жылдан бери берилет''
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты тасма" үчүн «Оскар» сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты тасма]]
|style="font-size:9pt" | Best (Motion) Picture
| [[1929]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты режиссёрлук үчүн «Оскар»режиссер" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты режиссёр]]
|style="font-size:9pt" | Best Director
| [[1929]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="29" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты эркек ролу үчүн «Оскар»актер" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты эркек ролу]]
|style="font-size:9pt" | Best Actor in a Leading Role
| [[1929]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="26" | [[Экинчи"Оскар" пландагысыйлыгынын эң"Эң мыкты эркекэкинчи ролупландагы үчүн «Оскар»актер" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты экинчи пландагы эркек ролу]]
|style="font-size:9pt" | Best Actor in a Supporting Role
| [[1937]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты аял ролу үчүн «Оскар»актриса" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты аял ролу]]
|style="font-size:9pt" | Best Actress in a Leading Role
| [[1929]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="26" | [[Экинчи"Оскар" пландагысыйлыктын эң"Эң мыкты аялэкинчи ролупландагы үчүн «Оскар»актриса" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты экинчи пландагы аял ролу]]
|style="font-size:9pt" | Best Actress in a Supporting Role
| [[1937]]
| [[1941]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты адаптацияланганыңгайлаштырылган сценарий үчүн «Оскар»сценарийи" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты сценарий-адаптация]]ыңгайлаштырылган
сценарий]]
|style="font-size:9pt" | Best Adapted Screenplay
| [[1929]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты толук метраждуу анимациялык тасма" үчүн «Оскар» сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты толукметраждуутолук метраждуу анимациялык тасма]]
|style="font-size:9pt" | Best Animated Feature
| [[2002]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="30" | [[Эң"Оскар" мыктысыйлыгынын тасма музыкасы"Тасма үчүн «Оскар»эң мыкты музыка" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты музыка]]
|style="font-size:9pt" | Best Original Score
| [[1935]]
| [[1935]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="26" | [[Чет"Оскар" элдиксыйлыгынын тилдеги эң"Эң мыкты тасмачет үчүнтилдеги «Оскар»тасма" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты чет тилдеги тасма]]
|style="font-size:9pt" | Best Foreign Language Film
| [[1957]]
|style="font-size:8pt" | ''Кайсы жылдан бери берилет''
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыктын "Эң мыкты сүрөтчү-уюштуруучунун иши үчүн «Оскар»коюучу" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты сүрөтчү-уюштуруучунункоюучунун иши]]
|style="font-size:9pt" | Best Production Design
| [[1929]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты оператордуноператордук иши үчүн «Оскар»иш" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты оператордун иши]]
|style="font-size:9pt" | Best Cinematography
| [[1929]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты үн" үчүн «Оскар» сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты үн]]
|style="font-size:9pt" | Best Sound Mixing
| [[1930]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты анимациялык кыска метраждуу анимациялык тасма" үчүн «Оскар» сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты кыска метраждуу анимациялык тасма]]
|style="font-size:9pt" | Best Animated Short Film
| [[1932]]
|-
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты монтаж" тасма үчүн «Оскар» сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты монтаж]]
|style="font-size:9pt" | Best Film Editing
| [[1935]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты визуалдык эффектилер үчүн «Оскар»эффекттер" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты визуалдык эффектилер]]
|style="font-size:9pt" | Best Visual Effects
| [[1940]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты толук метраждуу документалдыкдаректүү тасма" үчүн «Оскар» сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты толук метраждуу документалдык тасма]]
|style="font-size:9pt" | Best Documentary Feature
| [[1943]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты кыска метраждуу документалдык тасма үчүн «Оскар» сыйлыгы"|Эң мыкты кыска метраждуу документалдык тасма]]
|style="font-size:9pt" | Best Documentary Short Subject
| [[1943]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты костюмдардынкостюм дизайны" үчүн «Оскар» сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты костюмдардын дизайны]]
|style="font-size:9pt" | Best Costume Design
| [[1949]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты үн монтажы үчүн «Оскар»монтаж" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты үн монтажы]]
|style="font-size:9pt" | Best Sound Editing
| [[1964]]
|- valign="top"
|style="font-size:9pt" height="24" | [["Оскар" сыйлыгынын "Эң мыкты грим үчүнжана «Оскар»чач жасалгасы" сыйлыгыноминациясы|Эң мыкты грим]]
|style="font-size:9pt" | Best Makeup
| [[1982]]