"Түркдилли Парламенттик Ассамблеясы" түзөтүүлөрүнүн айырмасы