Фонетика: нускалардын айырмасы

Өлчөмдө өзгөрүү жок ,  3 жыл мурун
(Телефон-фонетикалык талдоо)
Белгилер: мобилдик түзмөктөн түзөтүү мобилдик көрүнүш режиминде түзөтүү Көрсөтмөлүү оңдоо
* 1. Эрин үндүүлөр
 
Кыргыз тилиндеги айрым үндүүлөрдү айтканда эки эрин чормоюп, алга жүткүнчүктөйт. Демек, эриндин жардамы менен айтылган тыбыштар эрин үндүүлөр деп аталат. Аларга: о, у, ө, ү, оо, уу, өө, уүүү кирет.
 
* 2. Эринсиз үндүүлөр
Анонимдүү колдонуучу