"Газават" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

DELETE
(DELETE)
{{Delete|No external links and topic}}
'''Газават''' (Мухаммед пайгамбардын газаваты) — Мухаммед пайгамбардын өзү катышкан согуштар жана жүрүштөр. Ислам илимий булактарына таянганда Мухаммед пайгамбар өзү катышкан согуштардын жана жүрүштөрдүн саны жыйырма жети.
Anonymous user