"Теория менен практиканын байланышы" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
No edit summary
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
No edit summary
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
'''Теория(назария)Назария менен практика(амалия)нын амалиянын байланышы''' – [[Окутуу процесси|окутуу процессинин]] психологиялык–дидактикалык негизги принциптеринин бири. Окутуудагы назария жана амалия бул дүңүнөн алынган таанып билүү жараянынын(процесс) бири-биринен ажырагыс, терең байланыштагы эки жагы, компоненттери. Өздөштүрүлүүгө тийиш болгон билимдердин тутуму(система) катарында назария, түшүнүктөр, мыйзам ченемдүүлүктөр жана формулалар түрүндө, тигил же бул деңгээлде ар бир окуу предметинин түзүмүн(структура) түзөт.<br />
 
==Теория менен практиканын кызматтары жана [[байланыштары]]==
Anonymous user