"Кыргыз Ала-Тоо" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
 
Эки капталында тең капчыгай менен өрөөн көп. Ирилери: [[Ашмара]], [[Чоң Кайыңды]], [[Карабалта]], [[Аксуу]], [[Сокулук]], [[Аларча]], [[Аламүдүн]], [[Ысыката]], [[Кегети]], [[Шамшы]], Батыш жана Чыгыш [[Каракол]] жана башка. Кыргыз Ала-Тоосу рельефинин тиби боюнча бийик, орто бийик, жапыз тоолорго бөлүнөт.
[[Файл:5000 som 2009 rev.jpg|thumb|2009-жылдагы 5000 [[Кыргыз сому|сом]]]]
 
Бийик тоолорго (2500 мден жогору) байыркы мөңгүлөрдүн издери жана азыркы мөңгүлөр, цирктер, төрлөр, тепши сымал капчыгайлар, аскалуу зоолор, орто бийиктеги тоолорго (2000-3000 м) кенен капчыгайлар, кууш кырлар, жапыз тоолорго тегизделген денудациялык жондор, шиленди толгон таманы кенен өрөөндөр мүнөздүү. Чыгыш бөлүгүндө чакан тектон. ойдуңдар (Желаргы, Окторкой, Көк-Жар-Суу жана башка) кездешет. Адырлары кокту-колоттуу, жондору жайык чоң дарыя өрөөндөрү менен айрым бөлтөктөргө бөлүнүп турат.
 
1 019

edit