"Климат" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

== Этимология ==
«Климат» деген түшүнүк байыркы грек тилиндеги «клима» — жантайюу деген маанинидеги сөзүнөн жаралган. Байыркы гректер бөлөк аймактардын аба ырайынын өзгөчүлүгүн күн нурунун жер бетине кыйгач тийиши менен байланыштырышкан. Мисалы, ысык алкактарда [[Күн]] нуру жер бетине тик, мелүүн алкактарда бир кыйла кыйгыч түшөт, ал эми [[Түндүк уюл|Түндүк]] жана [[Түштүк уюл|Түштүк уюлдарда]] [[Күн]] бир нече ай бою [[Уюл түнү|көрүнбөй да калат]].
 
== Климат жаратуучу факторлор ==
Климат системасынын компоненттери жана климаттын жаралышына, анын өзгөрүшүнө таасир эткен ар кандай процесстер, тышкыларга жана ичкилерге бөлүнөт. Тышкы процесстерге Күндүн радиациясы, атмосферанын өзгөрүүлөрү, океандардын формасынын өзгөрүшү ж.б. Ички процесстерге: атмосферанын океан, жер жана муз менен өз ара аракеттенүүсү, муз менен океандын өз ара аракеттенүүсү, атмосферанын газ жана аэрозоль курамынын өзгөрүшү, булуттуулук, кар жана өсүмдүктөрдүн катмары, рельеф жана континенттердин контурлары<ref>http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1134/Grebenyuk%20G.N.,%20Hodzhaeva%20G.K.%20Meteorologiya%20i%20klimatologiya%20-%20Uch-prakt%20posobie%20-%202012.pdf</ref>.
 
== Климаттын классификациясы ==