"Климат" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Айдын гравитациялык, таасири убакыттын өзгөрүшү менен, планетабыздын орбиталык кыймылынын мүнөздөмөлөрүнүн термелүүлөрүн, суу массивтердин ташкынынын жана тартылышын жаратат, натыйжада Күндөн атмосферанын жогорку чегине келген энергиянын олку-солку болушуна алып келет. [[Магнит сферасы|Тышкы магнит талаасы]] дагы белгилүү ролду ойнойт.
 
Жыл мезгилдин өзгөрүшү Жердин айлануу огунун [[Эклиптика|эклиптикага]] (Жер орбитасынын тегиздикитегиздиги) ыкташы менен аныкталат.
 
Астрономиялык факторлор: