"Чыр-чатактарга сезимталдык" түзөтүүлөрүнүн айырмасы