"Аллегория" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

мNo edit summary
'''Аллегория''' ({{lang-grc|ἀλληγορία}} — башкача сүйлөм) —[[Адабият|адабият]] менен [[Искусство|искусство]] чыгармаларында сүрөттөөнүн, образдарды каймана мааниде берүүнүн жолу. Түшүнүктөрдү, нерсени каймана мааниде берүү тамсилдерге мүнөздүү. Дүйнө адабиятынын тарыхында ар бир эл жашоо тиричилигине, тарыхына, шартына ылайык ар түрдүү каймана түшүнүктөрдү пайдаланышкан. Бул алардын туу, гербдеринде да кез¬дешет. Аллегориялык сүрөттөө өөзеки адабиятта кеңири пайдаланылган. Алар көбүнчө тамсилдерде кездешет. [[Тоголок Молдо|М:Тоголок Молдо]] жалкоо адамды «Иттин доолдай тиктирем дегени» тамсилинде иттин аллегориялык образы менен каймана мааниге өткөрөт.
 
== Аллегория([[Философия]])==
Anonymous user