"Драматургия" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(2017 source edit)
No edit summary
Белгилер: Көрсөтмөлүү оңдоо Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
Тилекке каршы, «Карачачтын» алгачкы коюлгандагы текста сакталбай калган, ошон үчүн анын идеялык-коркомдүк сапат- тары тууралуу конкреттүү соз кылганга мүмкүнчүлүк жок.<br />
 
20-жылдардын экинчи жарымында оз мезгилинде театр сах- насында коюлганга арзыбаса да, озүнчо китеп түрүндо басы- лыпбасылып чыккан пьесалар бар. Алар — С. Карачевдин «Теңдик жо- лунда» (1928), «Торага Зейнеп» деген пьесалары.<br />
 
«Тендик жолунда» эки кошоголүү чакан драмалык чыгар- ма. Анда революциядан кийинки кыргыз турмушундагы эски менен жанынын таймашына, асыресе аялдар тендигин ишке ашыруу кыйынчылыктары тууралуу тема козголот.<br />