Difference between revisions of "Жусупов Кеңеш"

Кеңеш Жусупов эне тилинде (кыргызча) жазат.
 
Анын бир катар чыгармалары дүйнөнүн ар кыл тилдерине (орусчаорус, украинчеукраин, казакчаказак, түркчөтүрк, француз, чех, арап, татар ж.б.) тилдерине которулган.
 
Андан тышкары, Жусупов түзүп, жарыялаган кыргыз тарыхына, этнографиясына, маданиятына жана жалпы эле ой мурасына арналган кыргыз жана орус тилдериндеги баалуу жыйнактар пост-советтик Кыргызстандын орто мектептеринде жана жогорку окуу жайларында хрестоматия милдетин аткарып келет.
 
 
==Kыргыз тилинде жарыяланган эмгектери==
149

edits