Difference between revisions of "Жусупов Кеңеш"

Эки жылдан соң гана Уулбала менен Курманаалы эл-жерине балдары менен кайтып келет.
 
Кеңеш баштапкы класстарды (жети жылдык мектепти) өз айылында окуган.
Беш жашынан үйдө жүрүп кат тааныган.
Жети жашында мектепке бара баштап, үч айдан кийин 1-классты аяктап, 2-класска көчкөн.
Ал ойноп-өскөн жайлоолордун арасында Солтон-Сары, Терс-Суу, Жакшына, Тепши, Көк-Торпок сыяктуу кооз жерлер болду.
 
7-класста окуп жүргөндө алгачкы чыгармасы "Ленинчил жаш" гезитине чыккан (ал эки куплет ыр болчу).
Өз айылында орто мектеп 1970-жылдары гана ачылгандыктан, эчки-башылыктар орто мектепти бүтүрүү үчүн коңшу Оттук айылына барышчу. Бул эки айыл биригип "Коммунизм" колхозу деп аталчу.
 
Өз айылында орто мектеп 1970-жылдары гана ачылгандыктан, эчки-башылыктар орто мектепти бүтүрүү үчүн 8-класстан тартып коңшу Оттук айылына барышчу. Оттуктагы интернатта жатышчу. Бул эки айыл биригип "Коммунизм" колхозу деп аталчу.
 
1953-жылы, Оттукта окуп жүргөндө, Иосиф Сталин өлгөнүн угушкан.
 
К.Жусупов 1954-жылы Оттук орто мектебин бүткөн.
 
Оболу, 1954-жылы, Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинин юридика (укук) факультетине тапшырып, өтпөй калат.
 
Эки жыл «Коммунизм» колхозунда колхозчу, китепканачы, комсомолдук уюмдун катчысы болуп иштеген.
 
Кайра Кыргыз улуттук университетине келип, укук факультетине дагы өтпөй калып, анан 1956-жылы мыкты жат жазуу жазганынын аркасы менен кыргыз тил жана адабият факультетине кабыл алынган.
1958-жылдан тартып чыгармалары мезгилдүү басма сөздө жарыялана баштаган.
 
1958-жылданжылы бир аңгемеси "Ленинчил жашка чыгып" ошондон тартып прозалык чыгармалары мезгилдүү басма сөздө ырааттуу жарыялана баштаган.
 
1961-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тил жана адабият факультетин бүткөн.
149

edits