Difference between revisions of "Жусупов Кеңеш"

* Жашоо кумары. – Ф.: Кыргызстан, 1965. – 172 б. <br>
 
* Каралдым, тоолор. – Ф.:Кыргызстан, 1967. – 96 б. <br>
 
* Микеланджело мекенинде. – Ф.: Мектеп, 1968. – 131 б. <br>
 
* Жүрөгүм менин тоолордо. – Ф.: Кыргызстан, 1972. – 317 б. <br>
 
* Ыр сабындагы өмүр. – Ф.: Мектеп, 1974. – 129 б. <br>
 
* Ата журт: Публицистикалык ой толгоо жана повесть. – Ф.: Мектеп, 1977. – 235 б. <br>
 
* Күлгүн курак: Повесть. – Ф.: Кыргызстан, 1979. – 240 б. <br>
 
* Ыр сабындагы өмүр: Акын А.Осмонов жөнүндө документалдуу баян. – Ф.: Мектеп, 1980. – 188 б. <br>
 
* Кан жолдогу ойлор: Жол очерктери. – Ф.: Кыргызстан, 1982. – 224 б. <br>
 
* Тоолуктар баяны: Аңгемелер, повесттер, эссе. – Ф.: Мектеп, 1984. – 353 б. <br>
 
* Тулпар: Ой толгоо. – Ф.: Кыргызстан, 1988. – 336 б. <br>
 
* Сапар китеп: Повесттер. – Б.: Адабият, 1991. – 512 б. <br>
 
* Манас: Балдар үчүн. – Б.: «Мээрим фонду », 1995. – 175 б. <br>
 
* Байыркынын издери: Б. - Бишкек: Кыргызстан-Сорос кору, 20022001. – 323328 б. - ISBN 9967-11-101-1. <br>
 
* Кыргыздардын байыркы маданияты: Публ. ил.-попул. ой толгоо. – Б.: Бийиктик, 2006. – 226 б. <br>
 
* Жан шерик: Жыйнак / Жыйнакты түзгөн Айгүл Эралиева. – Бишкек: Бийиктик, 2007. – 588 б. - ISBN 978-9967-13-229-0. <br>
149

edits