Difference between revisions of "Мелис Эшимканов"

Саясатта өйдө-ылдый боло берет. Бул чөйрөдөгү адамга баа бериш кыйын. Анткени, саясат чөйрөсүндөгү адам ар кандай абалдарга кабылат. Кээде жүрөгү макул болбогон кадамдарга да барууга туура келет. Аз-маз аралашып, мен деле көрүп калдым. Бирок, азыр эч кандай саясый күчкө кирбесе да, эч бир кызматты ээлебесе да, аттуу-баштуу саясатчылар бул киши менен кеңешип, акылдашып турганы – анын саясаттагы чоң көрсөткүчү
 
 
 
 
 
=== “Айат” гезитинен (2011-жыл)===
 
[http://janyzak.kg/jan_rec/melis/03.htm Эшимкановго эссе] <br>
 
Коңшулаш кафеден кезиккен, <br>
Колдурак үнүңдү эшиткен. <br>
Койнуңа жарым түн жаткырбай, <br>
Кубалап чыкчу элең тешиктен. <br>
 
"Асаба" агымын кече элек, <br>
Анда биз көк мылтый эселек. <br>
Кылычтай жалаңдап канчасын, <br>
Мелистей шылысак дечү элек. <br>
 
Азапка башыңды байлады, <br>
"Асабаны" Акайчик жайлады. <br>
"Агымды" агызып өйдө-ылдый, <br>
Кан жиниң шакардай кайнады. <br>
 
Бах, чиркин өкүнөм эмгиче: <br>
Бакиев гүл терип бергиче – <br>
Ак үйдүн алмашып бийлиги, <br>
Теминип алыстан келгиче…<br>