Драма: нускалардын айырмасы

Өлчөмдө өзгөрүү жок ,  11 жыл мурун
түзөтүүнүн түшүндүрмөсү жок
(Created page with "Драма (гр.— аракет)—сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма, өзүнчо бир адабий тек (к.). Ал ба...")
 
No edit summary
Драма (гр.— аракет)—сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма, өзүнчо бир адабий тек (к.). Ал байыркы грек адабиятында пайда болгон, анын ошол мезгилдеги негизги сапаты азыр да кадимкисиндей сакталып келе жатат, б. а. драмалык чыгармаларда окуя каармандардын речинде гана өнүгөт, мьшдамында прозадагыдай автордук баяндоо, сүрөттөөлөр болбойт, жанрдын негизин конфликт (к.) түзөт. Драма комедия (к.) трагедия (к.), драма болуп үч чоң бөлүктөн турат. Кыргыз адабиятында бул жанр совет бийлигинин жылдарында гана пайда болду. Анын негиз салуучулары болуп М. Токобаев («Кайгылуу Какей»),
К. Жантошев («Карачач») эсептелишет. Азыр драма кыргыз совет адабиятыиын өнүккөн жанры.
 
690

түзөтүү