"Драматургия" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(Created page with "Драматургия — драмалык чыгармалардын жыйындысы. Драматургия эки мааниде колдонулат: биринчиси ...")
 
No edit summary
Драматургия — драмалык чыгармалардын жыйындысы. Драматургия эки мааниде колдонулат: биринчиси — бир жазуучуга байланыштуу айтылат. М: Т. Абдымомуновдун драматургиясы, экинчиси — белгилүү бир доордогу жалпы драмалык чыгармаларга байланыштуу айтылат. М: согуш мезгилиндеги кыргыз драматургиясы, азыркы учурдагы совет драматургиясы. '
 
М: Т. Абдымомуновдун драматургиясы, экинчиси — белгилүү бир доордогу жалпы драмалык чыгармаларга байланыштуу айтылат. М: согуш мезгилиндеги кыргыз драматургиясы, азыркы учурдагы совет драматургиясы. '
 
Булак: http://kyrgyzinfo.ru