Difference between revisions of "Жазуучу"

Created page with "Жазуучу — адабий эмгекти кесип кылып, көркөм адабий чыгарма жазган чыгармачыл адам. Булак: http://kyr..."
(Created page with "Жазуучу — адабий эмгекти кесип кылып, көркөм адабий чыгарма жазган чыгармачыл адам. Булак: http://kyr...")
(Айырма жок)