"Цемент" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(Created page with "'''Цeмент''' ({{lang-de|Zement}}, {{lang-la|Caementum}} — майдаланган, урулган таш) — гидравликалык жас...")
 
'''Цeмент''' ({{lang-de|Zement}}, {{lang-la|Caementum}} — майдаланган, урулган таш) — [[гидравлика|гидравликалык]] жасалма жана органикалык эмес байланыштыргыч зат; негизги [[курулуш материалдары]]нын бири; [[органика|органикалык]] эмес материалдын майда бөлүктөрү;
 
Цeмент суу менен аралашканда қатып калуу қасиети бар (камырдай жумшак пластик өңдөнүп, анан таш сымал затка айланат) кальций силикаты менен кальций алюминатынан құралатқуралат. Цeменттин ар бир түрү ар кандай катуулук касиетине ээ. Ал эми, кээ бир түрлөрү тек гана туздардын, кычкылдардын суудагы эритиндиси менен аралаштырганда гана байланыштыргычтык касиетке ээ болат. Анын портландцемент деген түрү абдан кенири колдонулат. Портландцемент негизинен жогорку негиздуу кальций силикатынан турат.
 
'''Цемент маркалары :'''
43

edits