"Контекст" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(Created page with "Контекст (лат.— байланыш, бирикме) — көркөм чыгарманын мааниси жагынан байланышта, биримдикте ту...")
 
Контекст (лат.— байланыш, бирикме) — көркөм чыгарманын мааниси жагынан байланышта, биримдикте турган, үзүп алууга мүмкүн болбогон бөлүгү, үзүндүсү. Адабий чыгарманы талдоодо контекстке чоң маани берилет, Тексттен цитата алган учурда да сөздөрдү, фразаларды бөлүп албастан, анын маанилүү бөлүгүн бүт алуу керек. Контекст аркылуу текшерилбесе, автордун сөзү (к.) менен каармандын сөзү (к.) чаташып кетиши ыктымал.
 
== Шилтеме ==
Булак: http://kyrgyzinfo.ru
 
Булак: http://kyrgyzinfo.ru
Anonymous user