Андронов маданияты: нускалардын айырмасы

Created page with "'''Андронов маданияты.''' <br>Булмаданияттыналыскытүштүк-батышмененбайланышыболгонубайкалат; мы..."
Created page with "'''Андронов маданияты.''' <br>Булмаданияттыналыскытүштүк-батышмененбайланышыболгонубайкалат; мы..."
(Айырма жок)
25

түзөтүү